ورود به پنل کاربری
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات زیر مجموعه معاونت پژوهش و فناوری می باشد که فعالیت خود را حدوداً از سال 1375 به طور مستقل آغاز نموده است و در حال حاضر به عنوان متولی اصلی حوزه IT در دانشگاه، با توجه به توسعه فراگیر فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی، با تامین زیر ساخت های مناسب در راستای تحقق مکانیزه نمودن فرایندهای دانشگاه مشغول به فعالیت است. این مرکز در بخش های ارتباطات شبکه ای و گسترش شبکه درون سازمانی و افزایش پهنای باند اینترنت، وب سایت، سخت افزار، نرم افزار و سایت های اینترنت فعالیت دارد.

پیام ریاست محترم دانشگاه در مراسم یکصدمین سال تأسیس دانشگاه خوارزمی
 
دانشگاه خوارزمی در صد سال گذشته با تربیت دبیران فرهیخته و استادان و دانشمندان برجسته، دانش و فرزانگی را در دورترین نقاط کشور عزیزمان گسترش داده است و همچنین استادان نمونه کشوری، پژوهشگران برتر ملی و دانشجویان نمونه کشوری را به جامعه عزیزمان تقدیم نموده است.، امروز در طلیعۀ سدۀ دوم حیات خویش، درقامت دانشگاهی آموزشی، پژوهشی، فناور و نیز دانشگاهی کارآفرین آماده است هم چون گذشتۀ پرافتخار خویش، هم پای دولت و ملّت برای سرافرازی و تعالی ایران اسلامی تمام ظرفیت ها و توانایی های خود را به میدان آورد.  
   
دکتر عزیزاله حبیبی
رئیس دانشگاه خوارزمی