مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات- راهنمای ایمیل دانشگاه
نحوه درخواست پست الکترونیک دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/6 | 

ایمیل دانشگاهی قابل استفاده برای دانشجویان کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکترا و اعضای محترم هیات علمی و کارکنان دانشگاه می باشد. 

⯇در ابتدا وارد پرتال مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات با آدرس (https://ict.khu.ac.ir/ شوید و مراحل زیر انتخاب شود:


     مراحل درخواست پست الکترونیکپرتال مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict.khu.ac.ir) https://ict.khu.ac.ir/files/site31/images/ICT/akx/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/fava4.jpgمن میخواهم ... https://ict.khu.ac.ir/files/site31/images/ICT/akx/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/fava4.jpg در سامانه احراز هویت متمرکز دانشگاه ثبت نام کنم.

⯇سپس از طریق ورود به پروفایل کاربری سامانه احراز هویت متمرکز و دریافت کاربری دائم، ایمیل آکادمیک مورد نظر خود را دریافت می نمایید.
 
⯇ راهنما و فیلم های مورد نیاز در قسمت  "راهنما" سامانه احراز هویت متمرکز بارگذاری شده است .
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://khu.ac.ir/find-31.24576.56050.fa.html
برگشت به اصل مطلب