پروتکل های استاندارد تهیه نرم افزار در دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1399/2/29 | 
پروتکل های غیر فنی

تشکیل جلسات جهت دریافت اطلاعات جهت استخراج نیازمندیها از کارشناسان در واحدهای ذینفع جهت شناخت واقعی نیازهای پروژه و تهیه صورتجلسات به امضای کارشناسان آن واحد تهیه RFP، درخواست برای ارائه پیشنهاد، توسط واحد متقاضی براساس نیازمندی های مطرح شده.
تخمین هزینه مورد نیاز و بررسی آن براساس بودجه آن واحد (رایزنی با واحد بودجه جهت تایید بودجه درخواستی).
تایید درخواست برای ارائه پیشنهاد توسط بالاترین مقام مسئول در آن واحد.
ثبت مناقصه یا دریافت استعلام (ترجیحا از سامانه ستاد) و جمع آوری پیشنهادات از سوی شرکت ها درخصوص سامانه درخواستی.
برگزاری جلسه با شرکت های واجد شرایط و تهیه گزارش.
انجام مقایسه میان نرم افزارهای موجود با توجه به شاخص های مورد نیاز.
انتخاب شرکت مناسب با توجه به پارامترهای کیفی و قیمت.
انعقاد قرارداد با شرکت موردنظر.
برگزاری جلسه با مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه درخصوص بررسی پروتکل های فنی با حضور کارشناسان شرکت.
تهیه برنامه و زمانبندی مشخص استقرار سامانه توسط شرکت با همکاری واحد متقاضی.
تهیه برنامه و زمانبندی مشخص آموزش سامانه توسط شرکت با همکاری واحد متقاضی.
مشخص بودن SLA سطح کیفیت خدمات .
مشخص بودن روال پشتیبانی از سامانه.
 
  پروتکل های فنی

نیازهای ارتباطی سامانه جدید با سامانه های موجود مشخص گردد.
سامانه جدید باید تحت وب باشد (درصورتیکه سامانه نرم افزاری در حوزه امنیت ممانعتی نداشته باشد).
در صورت نیاز ارتباطی با سامانه های دیگر، امکان ارائه وب سرویس جهت ارتباط با سامانه های دیگر دانشگاه.
در صورت نیاز ارتباطی با سامانه های دیگر، امکان بهره برداری از وب سرویس سامانه های دیگر دانشگاه.
پشتیبانی از استاندارد امنیتی owasp و داشتن گواهی نامه امنیت محصول از افتا و یا از آزمایشگاههای مورد تایید افتا.
تعیین زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز سامانه جدید، جهت بررسی امکان سرویس دهی در مرکز سرور دانشگاه.


 

دفعات مشاهده: 4384 بار   |   دفعات چاپ: 386 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر