فرم درخواست زیرسایت انجمن علمی- دانشجویی


کاربر گرامی لطفاً قبل از تکمیل فرم به نکات زیر توجه فرمایید:
 
با توجه به فراهم شدن زیرساخت لازم جهت اختصاص زیرسایت مستقل به انجمن های علمی-دانشجویی در پرتال دانشگاه توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، از این پس تمامی انجمن های علمی-دانشجویی دانشگاه می توانند برای فعالیت های علمی و فرهنگی خود از زیرسایت اختصاصی در پایگاه وب دانشگاه بهره مند گردند.
 
 لازم به ذکر است مسئولیت زیرسایت و تمامی فعالیت ها و مندرجات آن،  به طور کامل برعهده "مشاور محترم انجمن" و دبیر مربوطه خواهد بود.
لذا مشاور محترم انجمن می بایست با تکمیل فرم ذیل، درخواست انجمن برای دریافت زیرسایت اختصاصی در پرتال دانشگاه را ثبت نمایند.  

کارشناس مربوط به این خدمت در دانشگاه، خانم مهندس کریمی می باشند که جهت  هرگونه سوال میتوانید با شماره (٠٢١٨٨٨٣٠٨٥٦) تماس حاصل نمایید یا با ایمیل (M.karimi@khu.ac.ir) مکاتبه نمایید.

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
:: بخش ١: ثبت مشخصات انجمن علمی-دانشجویی

- عنوان دقيق انجمن به فارسی:
- عنوان دقيق انجمن به انگليسی:
- نام دانشکده:
- نام گروه آموزشی:
- نشانی زيردامنه (Subdomain) انتخابی:
:: بخش ٢: ثبت مشخصات مشاور انجمن

- نام و نام خانوادگی مشاور انجمن :
- نشانی پست الكترونيك:
- شماره تلفن همراه :
- تعهد مسئوليت زيرسايت (اينجانب رسماً مسئوليت تمامی فعاليت ها و مندرجات زيرسايت را مي پذيرم)
:: بخش ٣: ثبت مشخصات دبیر فعلی انجمن

- نام و نام خانوادگی دبیر فعلی انجمن:
- رشته تحصیلی:
- مقطع تحصیلی:
- شماره تلفن همراه:
- نشانی پست الكترونيك :
CAPTCHA