ورود به پنل کاربری

راهنمای استفاده از امکانات سیستم گلستان مخصوص دانشجویان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱۴ | 
برای دسترسی به امکانات سیستم گلستان از یکی از دو روش زیر اقدام کنید:

1- دسترسی مستقیم : با استفاده از منوها همانند شکل زیر:

2- انتخاب سریع :
بدین ترتیب که در نوار انتخاب سریع در پایین صفحه اصلی، دکمه انتخاب حالت را روی حالت پردازش/گزارش قرار داده و شماره امکان را وارد کرده و دو مرتبه دکمه Enter  فشار داده می شود و یا بر روی دکمه   کلیک شود.
 
 
پردازش: فرم هایی که توسط آن ها می توان اطلاعات موجود در سیستم را تغییر داد.
گزارش: فرم هایی که توسط آن ها می توان از اطلاعات موجود در سیستم، خروجی های گوناگون گرفت.

امکانات مورد نظر کاربر و مسیر دسترسی به آنها:

تغییر شناسه کاربری و یا گذر واژه 
 {سیستم← کاربران ← تغییر شناسه کاربری و گذر واژه توسط کاربر}( پردازش 11160)
 
توضیح: از این پردازش جهت تغییر شناسه کاربری و گذر واژه کاربر مورد نظر استفاده می شود. توجه شود که هر کاربر هنگامی که برای اولین بار وارد سیستم گلستان می شود ملزم به تغییر شناسه کاربری و گذر واژه خود می باشد. از طرفی به دلایل امنیتی نیاز است هر کاربر در فواصل مختلف زمانی در صورت نیاز شناسه کاربری و به خصوص گذر واژه خود را تغییر دهد.

 مشاهده اطلاعات جامع آموزشی و پرسنلی دانشجو 
  
 {آموزش ← اطلاعات جامع دانشجو}( پردازش 12310)

توضیح : مشاهده فعالیت های تحصیلی و مشخصات دانشجویان. در این پردازش کاربر می تواند با استفاده از امکانات پیش بینی شده، اطلاعات اصلی، جدولی از خلاصه اطلاعات ترمی دانشجو، مشخصات دروس اخذ شده در هر ترم به همراه اساتید آن، وضعیت دانشجو در یک ترم، تا یک ترم و یا وضعیت کلی دانشجو، وضعیت شهریه به همراه جزئیات کامل آن، اطلاعات پرسنلی دانشجو، وضعیت دروس دانشجو، وضعیت دروس ثبت نام شده در ثبت نام مقدماتی، ثبت نام اصلی و ترمیم و نظایر آن را مشاهده کند.

 پذیرش غیر حضوری دانشجویان جدید الورود 
  {ثبت نام ← پذیرش غیرحضوری دانشجویان ← پذیرش غیرحضوری دانشجویان جدید الورود}( پردازش 14080)
   
توضیح : از این پردازش جهت پذیرش غیرحضوری دانشجویان جدید الورود (پذیرش اینترنتی) استفاده می شود. پس از اتمام پذیرش اینترنتی دانشجو باید برای پذیرش نهایی به دانشگاه مراجعه نماید.

 مشاهده و چاپ فرم تکمیل شده مشخصات کامل دانشجو جهت ارائه در زمان پذیرش حضوری 
   
 {ثبت نام ← پذیرش غیرحضوری دانشجویان ← گزارش ها ← مشخصات کامل  دانشجویان جدید الورود }( گزارش 1800)

توضیح : از این گزارش جهت چاپ اطلاعات وارد شده در سیستم توسط دانشجو در زمان پذیرش غیرحضوری دانشجو استفاده می شود. توجه شود که این اطلاعات چاپ شده باید هنگام مراجعه به دانشگاه همراه دانشجو باشد.

 مشاهده و چاپ گواهی پذیرش غیر حضوری جهت ارائه در زمان پذیرش حضوری 
 
{ثبت نام ← پذیرش غیرحضوری دانشجویان ← گزارش ها ← گواهی پذیرش غیرحضوری دانشجویان جدید الورود }( گزارش 260)
 
توضیح : از این گزارش جهت چاپ گواهی پذیرش دانشجو در زمان پذیرش غیرحضوری استفاده می شود. توجه شود که این گواهی باید هنگام مراجعه به دانشگاه همراه دانشجو باشد.

 مشاهده و چاپ فرم اخذ تعهد جهت تکمیل و  ارائه در زمان پذیرش حضوری
 
{ثبت نام ← پذیرش غیرحضوری دانشجویان ← گزارش ها ← فرم مخصوص اخذ تعهد از پذیرفته شدگان رشته های مختلف تحصیلی }( گزارش 445)
 
توضیح : از این گزارش جهت چاپ فرم اخذ تعهدتوسط دانشجو در زمان پذیرش غیرحضوری استفاده می شود. توجه شود که این فرم باید هنگام مراجعه به دانشگاه همراه دانشجو باشد.

 مشاهده، تکمیل و تایید اطلاعات شخصی دانشجو
 {آموزش ← دانشجو ← مشخصات دانشجو ← تکمبل و تایید اطلاعات شخصی دانشجو }( پردازش 10190)

توضیح : از طریق این پردازش، دانشجو می تواند اطلاعات شخصی خود را تکمیل و تایید نماید. این اطلاعات پس از تایید کارشناس مربوطه جایگزین اطلاعات دانشجو در سیستم خواهد شد.

 مشاهده تطبیق دروس دانشجو با سرفصل رشته
 {آموزش ← گزارش های آموزش  ← دانشجو ← تطبیق و رتبه ← تطبیق دروس دانشجو برای فارغ التحصیلی (بدون نمره) }( گزارش 284)

توضیح : از این گزارش، جهت مشاهده و یا چاپ دروس سرفصل رشته دانشجو استفاده می شود. توجه شود که از این گزارش جهت مشاهده دروسی که دانشجو گذرانده، دروسی که باید بگذراند و نیز حداقل و حداکثر واحد لازم جهت فارغ التحصیلی استفاده می شود.

 انجام عملیات ثبت نام (انتخاب واحد)
 
{ثبت نام ← عملیات ثبت نام  ← ثبت نام اصلی}( پردازش 12100)

توضیح : از این پردازش، جهت انجام عملیات ثبت نام (انتخاب واحد) توسط دانشجو استفاده می شود. توجه شود که از این پردازش زمانی می توان استفاده نمود که دانشجو در بازه زمانی مربوط به عملیات ثبت نام باشد.

 انجام عملیات ترمیم (حذف/اضافه)
 
{ثبت نام ← عملیات ترمیم  ← ترمیم}( پردازش 12370)

توضیح : از این پردازش، جهت انجام عملیات ترمیم (حذف/اضافه) توسط دانشجو استفاده می شود. توجه شود که از این پردازش زمانی می توان استفاده نمود که دانشجو در بازه زمانی مربوط به عملیات ترمیم باشد.

 درخواست مجوزهای خاص ثبت نام
 
{ثبت نام ← کنترل های ثبت نام ← درخواست مجوز ثبت نام }( پردازش 14390)

توضیح : از طریق این پردازش، دانشجو قادر خواهد بوود نسبت به ثبت درخواست مجوز در رابطه با ثبت نام یک درس خاص و یا یک گروه درسی خاص اقدام نماید. این درخواست پس از بررسی توسط کارشناس مربوطه در صورت تایید، مجوزی جهت ثبت آن درس برای دانشجو خواهد بود.

 مشاهده آخرین وضعیت ثبت نام دانشجو (در طول ثبت نام) 
 {ثبت نام ← گزارش های ثبت نام ← ثبت نام←ثبت نام دانشجو با توجه به تغییرات جدید دروس }( گزارش 74 )
 {ثبت نام ← گزارش های ثبت نام ← ثبت نام←نتیجه ثبت نام (ترمیم)دانشجو در طول ثبت نام  }( گزارش 77)

توضیح : استخراج لیستی از دروس ثبت نام شده در طول ثبت نام توسط دانشجو بر اساس مرحله ثبت نام دانشجو، این لیست می تواند نتیجه ثبت نام اصلی دانشجو و یا لیست نتیجه ترمیم باشد. این لیست پس از ثبت نام یا ترمیم جهت اطلاع دانشجو یا استاد راهنمای وی بکار برده می شود.

 مشاهده برنامه هفتگی دانشجو (در طول ثبت نام) 
{ثبت نام ← گزارش های ثبت نام ← ثبت نام←برنامه هفتگی دانشجو در طول ثبت نام }( گزارش 88)

توضیح :از این گزارش جهت مشاهده و یا چاپ برنامه هفتگی دانشجو در طول ثبت نام استفاده می شود. توجه شود که از این گزارش تا زمانی که ثبت نام/ترمیم دانشجو پایان نیافته می توان استفاده نمود. با استفاده از این گزارش دانشجو می تواند از ثبت نام دروس مورد نظرش در عملیات ثبت نام/ترمیم اطمینان حاصل نماید.

 مشاهده برنامه هفتگی دانشجو پس از پایان ترمیم 
 {آموزش ← گزارش های آموزش  ← دانشجو ←اطلاعات ثبت نام و امتحان  ← برنامه هفتگی دانشجو }( گزارش 78)

توضیح :از این گزارش جهت مشاهده و یا چاپ برنامه هفتگی دانشجو پس از پایان ترمیم استفاده می شود. توجه شود که از این گزارش زمانی استفاده می شود که ترمیم دانشجو پایان یافته باشد. این گزارش لیست نهایی دروس اخد شده توسط دانشجو را نمایش می دهد. 

 مشاهده کارنامه ترمی دانشجو 
  
 {آموزش ← گزارش های آموزش  ← دانشجو ←کارنامه ← کارنامه ترمی دانشجو }( گزارش 79)
 

توضیح :از این گزارش جهت مشاهده و یا چاپ کارنامه یک ترم خاص دانشجو استفاده می شود.

 درخواست گواهی اشتغال به تحصیل 
  
 {آموزش ← دانشجو   ← درخواست ها ←درخواست گواهی اشتغال به تحصیل و شهریه }( پردازش 12460)

توضیح :از این پردازش جهت درخواست گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجو استفاده می شود. لازم به تذکر است که شخص دانشجو با استفاده از این پردازش درخواست خود را ثبت نموده و پس از تایید توسط کاربر مجاز می تواند جهت دریافت گواهی اشتغال به تحصیل اقدام نماید.

 پرداخت الکترونیکی شهریه 
  
 {آموزش ← شهریه← پرداخت های الکترونیکی دانشجو }( پردازش 15450)

 توضیح :از این پردازش جهت پرداخت های الکترونیکی دانشجو استفاده می شود. توجه شود که دانشجو باید تمامی موارد لازم جهت یک پرداخت الکترونیکی نظیر کارت عابر بانک(دارای دو رمز مورد نیاز) و .... را در اختیار داشته باشد.
 
( جهت اطلاعات بیشتر می توانید به راهنمای پردازش/گزارش مربوطه در سیستم گلستان مراجعه نمایید.)
CAPTCHA

دفعات مشاهده: 3766 بار   |   دفعات چاپ: 197 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر