مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات- صفحه نمایش
خبر خوب (٤): الکترونیکی کردن فرایند ثبت نام ورودی های جدید الکترونیکی کردن فرایند ثبت نام ورودی های جدید

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/18 | 
خرسندیم به اطلاع دانشگاهیان محترم برسانیم:
با توجه به شرایط فعلی کشور و مشکلات اپیدمی ابتلا به کرونا، سعی تمام سازمان ها بر گسترش بستر و ارائه خدمات بصورت الکترونیکی و از راه دور می باشد. در همین راستا دانشگاه خوارزمی به عنوان پیشگام در الکترونیکی کردن کل فرایند ثبت نام دانشجویان ورودی جدید با همکاری وزارت عتف، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظام وظیفه، وزارت آموزش و پرورش و سازمان ثبت احوال موفق به الکترونیکی کردن فرآیند ثبت نام ورودی های مهر و بهمن ۱۳۹۹ گردید و در حدود ۵۰۰۰ دانشجو بدون مراجعه حضوری ثبت نام کردند.
این اقدامات با حمایت همکاران محترم معاونت آموزشی و همچنین آقای دکتر اصغری از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه و مشاور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات انجام شده است.
 
    <<موفق و پیروز باشید>>  
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://khu.ac.ir/find-31.6870.60686.fa.html
برگشت به اصل مطلب