مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات- راهنمای ایمیل دانشگاه
تنظیم امضا پست الکترونیک دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/27 | 

- جهت تنظیم نمودن امضای ایمیل خود، پس از وارد شدن به ایمیل، مطابق با شکل زیر به محیط تنظیمات ایمیل وارد شوید.

 - مطابق شکل عمل نمایید .


 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://khu.ac.ir/find-31.24576.56971.fa.html
برگشت به اصل مطلب