Close

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
خانم زینب والی
مدرک یا رتبهgeneral
پست الکترونیکvalikhu.ac.ir
شماره تلفن02634510374
شماره داخلی2619
رشته تحصیلیریاضی- فیزیک
پست سازمانیمسئول دفتر مرکز فناوری اطلاعات
محل خدمتمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
نشانی محل کارکرج- خیابان شهید بهشتی- میدان دانشگاه- دانشگاه خوارزمی- مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
شرح وظایفمسئول دفتر - امور عمومی مرکز
آخرین بروزرسانی1401/9/6

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: