ورود به پنل کاربری

فرم متقاضیان کار دانشجویی و کارآموزی در مرکز فاواموارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
۱. نام و نام خانوادگی :
۲. شماره دانشجویی:
۳. رشته تحصیلی:
۴.مقطع تحصیلی:
۵. مهارت ها:
۶. علاقه مندی ها:
۷. مدت زمان آزاد در هفته:
۸. نوع همکاری:
۹. محل مورد نظر جهت همکاری:
۱۰. شماره تلفن همراه:
۱۱. پست الکترونیک: