کاهش تعداد سیستم های سالن اینترنت مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

به اطلاع فرهیختگان گرامی دانشگاه خوارزمی می رساند با توجه به سفر ریاست محترم جمهوری به استان البرز، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای همکاری با استانداری البرز تعدادی از سیستم های سالن اینترنت را در اختیار آن سازمان قرار داده است. به همین علت تعداد سیستم های موجود در مرکز کاهش پیدا کرده است.

لذا پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما عزیزان سپاسگزاریم.