منو های اصلی
Skip to Content

همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت برگزاری سرشماری اینترنتی نفوس مسکن

 

به اطلاع فرهیختگان گرامی دانشگاه خوارزمی می رساند، مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات با فراهم نمودن امکانات مورد نیاز جهت سهولت در ثبت نام اینترنتی "سرشماری نفوس و مسکن" برای دانشگاهیان محترم در مکان سایت مرکزی کامپیوتر در تهران و کرج آماده سرویس دهی و در اختیار قراردادن سیستم جهت این سرشماری می باشد.