نحوه درخواست اکانت اینترنت دانشگاهدر صورت فراموش کردن اکانت اینترنت خود یا تغییر آن، به منوی خدمات مرکز رفته و از زیر منوی فرم ها، فرم رفع مشکل اکانت اینترنت دانشجویی را انتخاب کرده و مشخصات خود را وارد کنید.پس از بررسی درخواست Userو Password جدید  به ایمیل شما ارسال خواهد شد .
لازم به ذکر است این اکانت تا سه بار قابل تغییر می باشد و الزامی است که  از در اختیار قرار دادن اکانت اینترنتی خود به دیگران جداً خودداری فرمائید تا سوء استفاده از اکانت شما صورت نگیرد.