سامانه کارگاههای پژوهشی

 

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه با همکاری معاونت پژوهش و فناوری، در راستای مدیریت یکپارچه اطلاعات درگاه "اطلاعات پژوهشی" به نشانیrds.khu.ac.ir را در هفته پژوهش سال 94 راه‌اندازی نموده است، تا از طریق این درگاه واحد، تمامی سامانه‌های علمی و پژوهشی دانشگاه از قبیل: نشریات، همایش‌ها، مراکز تحقیقاتی، پایان‌نامه، طرح‌های پژوهشی و ... ، به صورت جامع و یکپارچه در دسترسی کاربران قرار گیرد.


در همین راستا، سامانه هوشمند "کارگاه‌ها" به نشانی workshop.khu.ac.ir به تازگی به مجموعه‌ی سامانه‌های هوشمند علم و فناوری دانشگاه افزوده شده است، تا از طریق مدیریت یکپارچه‌ی تمامی امور برگزاری کارگاه‌ها، تسهیل و تسریع در انجام امور را برای برگزار‌کنندگان و شرکت‌کنندگان فراهم نماید. سامانه "کارگاه‌ها"ی معاونت پژوهش و فناوری از امکاناتی نظیر: تابلو اعلان کارگاه‌ها، ثبت‌نام الکترونیک، پرداخت الکترونیک هزینه و اخذ تاییدیه پرداخت، تاییدیه حضور، صدور گواهی‌نامه و ... برخوردار است تا با حفظ سادگی تمام، به راحتی قابل استفاده برای کاربران فرهیخته دانشگاهی باشد.