راهنمای تعریف EMAIL دانشگاهی برروی MICROSOFT OUTLOOK

 

تنظیمات Outlook بر روی تلفن همراه:

1-   وارد کردن آدرس ایمیل شخصی

2-   انتخاب گزینه Exchange به عنوان نحوه اتصال outlook به mailbox

3-   وارد کردن آدرس ایمیل و آدرس ایمیل سرور و پسورد

4-   برقراری اتصال outlook به mailbox

تنظیمات Outlook بر روی ویندوز:

1-   باز کردن صفحه تنظیمات outlook

2-   ایجاد account جدید و انتخاب E-mail Account

3-   انتخاب گزینه Manually

4-   انتخاب گزینه Microsoft Exchange

5-   وارد کردن آدرس ایمیل سرور و آدرس ایمیل شخصی

6-   وارد کردن پسورد ایمیل

 

 

7-   برقراری اتصال به outlook
  راهنمای تعریف EMAIL دانشگاهی برروی PDF)  MICROSOFT OUTLOOK )