حافظه انسان 10 برابر بزرگتر است از آنچه قبلا تصور می شده

محققان حوزه علوم اعصاب در اندازه گیری های جدید، ظرفیت حافظه انسان را 10 برابر بیشتر از آنچه قبلا تصور می شده یعنی 10 پتابایت و یا حداقل 1 پتابایت برآورد کرده‌اند.