برگزاری کارگاه آموزشی راهبری صفحات شخصی اساتيد


در راستای برگزاری كارگاههای هفته پژوهش دانشگاه و با همكاری معاونت محترم پژوهشی ، كارگاه آموزشی "راهبری صفحات شخصی اساتيد در پرتال جديد دانشگاه" در روز سه شنبه مورخ 15 دی 94 در سالن دانشكده علوم، تهران برگزار گرديد.

در اين كارگاه كه با حضور اعضای محترم هيات علمی برگزار گرديد، ضمن اعلام برنامه های مركز فناوری اطلاعات و ارتباطات، شورای انفورماتيك دانشگاه در حوزه نرم افزاری دانشگاه و پرتال، مباحث ذيل آموزش داده شد.

ساختار پرتال
نحوه دسترسی اعضای محترم هيات علمي
منوها و دسترسيها و امكانات مختلف در اختيار استادان
دسترسی به سامانه پژوهشی گلستان و تكميل اطلاعات
واكشی اطلاعات توسط راهبران دانشكده ها
نحوه بارگذاری فايل مقالات و اسلايدها
دسترسی  به Cloud مايكروسافت جهت آپلود فايلهاي حجيم

در ادامه اين كارگاه، به سوالات مختلف استادان محترم در خصوص پرتال و موارد IT پاسخ داده شد.