امکانات مرکز

استفاده از شبکه بیسیم
دسترسی به مقالات
تخصیص ایمیل آکادمیک
خدمات آموزشی
رفع مشکل سخت افزاری
پرینت از ساعت 8صبح لغایت21:00
ساعت کاری از ساعت 8 صبح لغایت21:00