کابل کشی دانشکده ادبیات تهران

کابل کشی طبقات 9و10و11 ساختمان سمیه

خرید سامانه پژوهشی و دانشجویی جدید – یکپارچه با آموزش

از مهرماه تاکنون

کابل کشی طبقه همکف خ.سمیه تهران (آموزش و تحصیلات تکمیلی)

راه اندازی سایت جدید مرکزی کامپیوتر تهران در ساختمان جغرافیا با تعداد 2 برابر ظرفیت پیشین

راه اندازی لابراتوار جدید مرکزی کامپیوتر تهران در ساختمان جغرافیا

انتقال فیبرنوری از ساختمان میراثی

راه اندازی مجدد و نوسازی لابراتوار کامپیوتر دانشکده علوم مالی

انتقال اتاق سرور مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات به اتاق سرور جدید

تجهیز ابتدایی اتاق سرور جدید مرکز در تهران

ارتباط رادیویی بین مکان جدید مرکز با دانشکده ها و ساختمانها و خوابگاههای علوم اقتصادی سابق

خرید 5 عدد سوییچ دارای پورت PoE جهت خوابگاههای تهران

خرید 50 عدد Access Point جهت خوابگاههای تهران

خرید 36 عدد Access Point جهت خوابگاههای 12-13-1 کرج

کابل کشی و راه اندازی Access Point های جدید وشبکه جدید خوابگاه مطهری

کابل کشی و راه اندازی Access Point های جدید خوابگاه بهارستان

انتقال ایمیل دانشجویان و اساتید علوم اقتصادی سابق به ایمیل سرور دانشگاه

یکپارچه سازی سامانه گلستان (آموزشی) علوم اقتصادی سابق با دانشگاه

خرید و یکپارچه سازی سامانه های نشریات و همایشها و اولویتهای پژوهشی

انتقال سامانه های نشریات دانشگاه از سامانه قدیم به سامانه یکپارچه جدید

تهیه شناسنامه های کلیه سیستمهای تهران

آماده سازی مسیر ارتباطی ساختمانهای اصلی تهران از طریق فیبرنوری

تعویض رادیو ارتباطی اینترنتی تهران با ماکروویو

انتقال مرکز فناوری اطلاعات از دانشگاه علوم اقتصادی سابق به ساختمان سمیه

استاندارد سازی کابل کشی شبکه از داکت به ترانک و از کابل های CAT5e به CAT 6+

استاندارد سازی خریدهایAccess Point ها از برند چینی به برندهای بنام دنیا

برگزاری کارگاه آموزشی پرتال جدید دانشگاه جهت راهبران پرتال دانشکده ها و پردیسها

برگزاری کارگاه آموزشی پرتال جدید دانشگاه جهت راهبران پرتال معاونتها-مراکز-مدیریتها-قطبها

رفع مشکلات پرتال پیشین در سرعت و رزومه اساتید

طراحی مجدد پرتال دانشگاه و زیر بخشها مختلف و کانورت اطلاعات آنها

راه اندازی پرتال جدید دانشگاه با بیش از 49 زیربخش اختصاصی جهت بخشهای مختلف دانشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی صفحه شخصی استادان در پرتال جدید دانشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی استفاده از سامانه پژوهشی گلستان و بهره برداری از آن جهت رزومه استادان