كاركنان مركز فناوری اطلاعات و ارتباطات در كرج :

         نام و نام خانوادگی

مسئولیت

 خانم نیره زمانی

مسئول دفتر مركز - پشتیبانی  از سیستم ایمیل آکادمیک - تنظیم امور قراردادهای مربوط به مرکز

 خانم شهرزاد معتمدی مهر

راه اندازي سرورهاي شبكه-مسئول بخش فعال شبكه دانشگاه(اينترنت،سوئيچ ها و ...)

 خانم خدیجه اسدی

مسئول پرتال دانشگاه

 خانم نسرین تمدن

مسئول سالن کامپیوتر و خدمات پرینت دانشجویی

خانم فاطمه گلي

مسئول سالن كامپیوتر و خدمات دانشجویی- خدمات سخت افزاری سالن- مسئول پرتال مرکز- امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان

 خانم آزیتا معصومی

مسئول سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی- سیستم همایش و کنفرانس ها- پشتیبانی سیستم آموزشی گلستان

 آقای هادی امیر احمدی

پشتیبانی شبكه در تهران و كرج- نماينده فني مركز انفورماتيك در مخابرات

 


كاركنان مركز فناوری اطلاعات و ارتباطات در تهران:

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

 آقای محمد رحیم زاده

مسئول سالن كامپیوتر دانشجویان كارشناسی و دكتري

   آقای بهمن عسگری

مسئول سالن كامپیوتر دانشجویان كارشناسی ارشد- پشتیبانی شبكه تهران

 آقای محمدرضا شاهوی

مسئول دفتر

 آقای محمدحسين خدامی

کارشناس واحد شبکه- پشتیبانی از واحد نرم افزار- پشتیبانی از واحد تحقیق و گسترش

 آقای محسن مبشر

پشتیبانی از تجهیزات رایانه ای

 آقای امین باقری

پشتیبانی از تجهیزات رایانه ای و اتوماسیون اداری

خانم نرگس زمانی

پشتیبانی از واحد نرم افزار

خانم مهشید کریمی

مسئول پرتال دانشگاه