كاركنان مركز فناوری اطلاعات و ارتباطات در كرج :

         نام و نام خانوادگی

مسئولیت

 خانم زینب والی 

مسئول دفتر مركز -امور فارغ التحصیلی و عمومی مرکز

 آقای بهمن عسگری

راه اندازي سرورهاي شبكه-مسئول بخش Active شبكه و سرور  دانشگاه 

خانم سمیه نیاخلیلی

مسئول خدمات اینترنتی، پشتیبان شبکه و وایرلس، مسئول سایت و لابراتور مرکزی کرج- مسئول R&D مرکز

 خانم فاطمه گلي

پشتیبانی از سیستم ایمیل آکادمیک - مسئول سامانه اطلاعات پژوهشی (RDS) - راهبر پرتال مرکز- مسئول خدمات سخت افزاری

خانم آزیتا معصومی

پشتیبانی از سامانه پژوهشی گلستان -سیستم همایش و کنفرانس ها - پشتیبانی سیستم آموزشی گلستان

 آقای مهدی جهانبخشی

پشتیبانی شبكه و بخش Passive  شبکه و وایرلس

 


كاركنان مركز فناوری اطلاعات و ارتباطات در تهران:

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

   آقای محمدرضا شاهوی

مسئول دفتر، امور قراردادها و امور عمومی مرکز،خدمات فارغ التحصیلی دانشجویان  

آقای محمد رحیم زاده 

مسئول پشتیبانی و خدمات کامپیوتری، بخش passive  شبکه

 آقای محمدحسين خدامی

 مسئول بخش شبکه و سرور و امنیت – پشتیبانی از واحد نرم افزار

 آقای محسن مبشر

 پشتیبانی از تجهیزات رایانه ای، خدمات دانشجویی، اکانتینگ و passive دانشکده ها 

 آقای امین باقری

پشتیبانی از تجهیزات رایانه ای و اتوماسیون اداری

خانم نرگس زمانی

پشتیبانی از واحد نرم افزار - پشتیبانی از خدمات رایانه ای 

خانم مهشید کریمی

مسئول پرتال دانشگاه