رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات:

        نام و نا م خانوادگی

مسئولیت

تلفن تماس

 دکتر امید مهدی عبادتی
(دکتری امنیت شبکه)

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

تهران (مستقیم): 86072912-021
تهران (داخلی): 81584412
کرج (مستقیم):34575012-026 

کرج (داخلی) :2619-34579600-026  

ebadati@khu.ac.ir

 

 

كاركنان مركز فناوری اطلاعات و ارتباطات در كرج :

         نام و نام خانوادگی

مسئولیت

تلفن تماس

 خانم زینب والی 

مسئول دفتر مركز -امور فارغ التحصیلی و عمومی مرکز 

  داخلی : 2619
vali@khu.ac.ir

 آقای بهمن عسگری

راه اندازي سرورهاي شبكه-مسئول بخش Active شبكه و سرور  دانشگاه 

داخلی : 2690

bahmanasgari@khu.ac.ir

 خانم سمیه نیاخلیلی

مسئول خدمات اینترنتی، پشتیبان شبکه و وایرلس، مسئول سایت و لابراتور مرکزی کرج، مسئول R&D مرکز

    داخلی:2623 

niakhalili@khu.ac.ir

خانم فاطمه گلي

پشتیبانی از سیستم ایمیل آکادمیک - مسئول سامانه اطلاعات پژوهشی (RDS) - راهبر پرتال مرکز- مسئول خدمات سخت افزاری

    داخلی:2627 

goli@khu.ac.ir

 خانم آزیتا معصومی

پشتیبانی سامانه پژوهشی گلستان - سیستم همایش
و کنفرانس ها – پشتیبانی سیستم آموزشی گلستان

داخلی : 2621

masoumi@khu.ac.ir

 آقای مهدی جهانبخشی

پشتیبانی شبكه و بخش Passive  شبکه و وایرلس

داخلی : 2680  
  
  مستقیم : 34575011

 jahanbakhshi@khu.ac.ir

 كاركنان مركز فناوری اطلاعات و ارتباطات در تهران:

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

تلفن تماس

 آقای محمدرضا شاهوی  

مسئول دفتر، امور قراردادها و امور عمومی مرکز،خدمات فارغ التحصیلی دانشجویان  

داخلی: 81584412
مستقیم:86072912 -021
shahavi@khu.ac.ir

آقای محمد رحیم زاده 

مسئول پشتیبانی و خدمات کامپیوتری، بخش passive  شبکه

داخلی :4476
mrahimzadeh@khu.ac.ir

 آقای محمدحسين خدامی

مسئول بخش شبکه و سرور و امنیت – پشتیبانی از واحد نرم افزار

داخلی : 4494

khoddami@khu.ac.ir

 آقای محسن مبشر

پشتیبانی از تجهیزات رایانه ای، خدمات دانشجویی، اکانتینگ و passive دانشکده ها 

داخلی : 4494
mobasher@khu.ac.ir

 آقای امین باقری

پشتیبانی از تجهیزات رایانه ای-پشتیبانی اتوماسیون اداری

داخلی : 4494
aminbagheri@khu.ac.ir

خانم نرگس زمانی

پشتیبانی از واحد نرم افزار - پشتیبانی از خدمات رایانه ای 

داخلی : 4496

n.zamani@khu.ac.ir

خانم مهشید کریمی

مسئول پرتال دانشگاه 

داخلی : 4496
m.karimi@khu.ac.ir