رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات:

        نام و نا م خانوادگی

مسئولیت

تلفن تماس

 دکتر امید مهدی عبادتی

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

داخلی : 2619-34579600-026   

   مستقیم : 34575012-026           
تهران (مستقیم): 86072912-021

تهران (داخلی):  4412              

ebadati@khu.ac.ir 

 

 

كاركنان مركز فناوری اطلاعات و ارتباطات در كرج :

         نام و نام خانوادگی

مسئولیت

تلفن تماس

 خانم نیره زمانی

مسئول دفتر مركز - پشتیبانی  از سیستم ایمیل آکادمیک - تنظیم امور قراردادهای مربوط به مرکز

  داخلی : 2619

 خانم شهرزاد معتمدی مهر

راه اندازي سرورهاي شبكه-مسئول بخش فعال شبكه دانشگاه(اينترنت،سوئيچ ها و ...)

داخلی : 2626

motamedi@khu.ac.ir

 خانم خدیجه اسدی

مسئول پرتال دانشگاه

           داخلی : 2625

kh_asadi@khu.ac.ir 

 خانم نسرین تمدن

مسئول سالن کامپیوتر و خدمات پرینت دانشجویی

  داخلی : 2620

خانم فاطمه گلي

مسئول سالن كامپیوتر و خدمات دانشجویی- خدمات سخت افزاری سالن- مسئول پرتال مرکز- امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان

  داخلی : 2627
goli@khu.ac.ir

 خانم آزیتا معصومی

پشتیبانی سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی- سیستم همایش و کنفرانس ها – پشتیبانی سیستم آموزشی گلستان

داخلی : 2621

masoumi@khu.ac.ir

 آقای هادی امیر احمدی

پشتیبانی شبكه  در تهران و كرج- نماينده فني مركز انفورماتيك
 در مخابرات

داخلی : 2680  
  
  مستقیم : 34575011

amirahmadi@khu.ac.ir

 كاركنان مركز فناوری اطلاعات و ارتباطات در تهران:

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

تلفن تماس

 آقای محمد رحیم زاده

مسئول سالن كامپیوتر دانشجویان كارشناسی و دكتري

       
 داخلی : 4476

 

   آقای بهمن عسگری

مسئول سالن كامپیوتر دانشجویان كارشناسی ارشد- پشتیبانی شبكه تهران


داخلی : 3381

 

 آقای محمدرضا شاهوی

مسئول دفتر

داخلی : 4412

مستقیم : 86072912

 آقای محمدحسين خدامی

کارشناس واحد شبکه – پشتیبانی از واحد نرم افزار-پشتیبانی از واحد تحقیق و گسترش

داخلی : 4494

khoddami@ues.ac.ir

 آقای محسن مبشر

پشتیبانی از تجهیزات رایانه ای

داخلی : 4494
mobasher@ues.ac.ir

 آقای امین باقری

پشتیبانی از تجهیزات رایانه ای و اتوماسیون اداری

داخلی : 4494

خانم نرگس زمانی

پشتیبانی از واحد نرم افزار

داخلی : 209-88809891

zamani@ues.ac.ir

خانم مهشید کریمی

مسئول پرتال دانشگاه 

داخلی : 88809891-273
karimi@ues.ac.ir